Posredujte ideje za ureditev zelenih urbanih površin.

Pregled območja v aprilu 2017

13.04.2017

Posnetek stanja situacije na divjem parkirišču na južni strani kompleksa nekdanje kaznilnice za Europarkom. Pregledn na dan 25.4.2017 kaže nekaj zanimivih podatkov - ob 15. uri je bilo na tem prostoru parkiranih 96 vozil, prav tako pa so vprašani uporabniki podali nekaj zanimivih mnenj.

Večina občin ustanovljenih po 2000 ne uporablja občinskega grba na registraciji, hkrati tudi več ni obvezno imeti registrske tablice z oznako območja kjer oseba živi (npr. MS, MB, SG, CE…), je težko ugotoviti izvor avtomobilov. Kljub vsemu je bilo zaznati avtomobile z registracijami: MS, CE, SG, KR… ter pretežno MB z grbi Ptuj, Slovenska Bistrica in Lenart v Slovenskih goricah.

Mnenja uporabnikov

Opravljeni so bili kratki razgovori z naključnimi osebami, ki uporabljajo parkirne prostore in so podali nekaj svojih mnenj

Oseba 1: Prihajam iz občine Hoče-Slivnica. Dokler je mestni javni promet zajemal tudi območje naše občine ni bil problem priti z mestnim avtobusom. Primestni promet ima linije, ki vozijo v intervalih daljših od ene ure, zaradi česar bi bilo treba priti na delovno mesto prezgodaj. Park'n'ride alternativa se mi zdi zelo primerna in dobrodošla.

Oseba 2: Prihajam iz okolice (cca 50 kilometrov) iz Maribora. Osebni promet je pravzaprav edina možnost za prihod na delovno mesto. Že dve leti parkiram za kompleksom KPD. Z redarstvom še nisem imel težav, saj nikdar ne pustim avtomobila tako, da bi oviral dostop po dovozni cesti ali intervencijski poti.

Oseba 3: Prihajam iz Frama. Že več let tukaj parkiram. Vem, da je tukaj privatno zemljišče in da zaradi tega ne morem dobiti kazni redarstva za napačno parkiranje. Za parkirišče sem izvedel od drugih oseb, ki se vozijo v službo in prav tako parkirajo tukaj. Vsake toliko nekdo še nasuje material na dovoz, da je olajšan dostop do parkirnega platoja. Ob lepem vremenu včasih pridem tudi s kolesom, saj Fram ni toliko oddaljen od Maribora, da bi to bilo nemogoče.

Oseba 4: Prihajam iz Starš. Od prijateljev sem izvedel, da je mogoče avto brezplačno pustiti za poslopjem KPD. V kolikor bi bila dobro izbrana lokacija ter primerno urejen sistem, bi verjetno uporabljal Park'n'ride sistem. Sedaj je že četrto leto, da uporabljam to parkirišče, pa še nisem imel negativnih izkušenj. Občasno vidim avtomobile, ki so dobili kazen za napačno parkiranje, vendar le ob dovozni poti in okoli hidranta. Jaz vedno parkiram na privatnem zemljišču ter grem preko mosta v službo.