Posredujte ideje za ureditev zelenih urbanih površin.

Želje in potrebe uporabnikov

15.10.2017

V četrtek, 12. oktobra, 2017, je potekal sestanek na temo urejanja okolice poslovne stavbe MRA. V okviru sestanka je bila izvedena tudi delavnica, kjer so udeleženci identificirali potrebe in želje, hkrati pa zbirali predloge uporabe in vzdrževanja pilotnega območja.

Udeleženci so bili obveščeni, da po trenutno veljavnem prostorskem načrtu ni predvidenega parkirišča na ploščadi severno od poslovne stavbe MRA (med stavbama MRA in Karantena), hkrati pa da MOM načrtuje ureditev dostopa do te ploščadi s pločnika ob Titovi cesti ter da bo tod potekala pot, ki bo vodila do novozgrajenega mostu preko ceste, ki bo povezoval območje KPD z UKC Maribor. Kolesarska steza naj bi postala dvosmerna.

Potrebe uporabnikov poslovne stavbe MRA

Urejeno parkirišče: varno (pod videonadzorom, z oznako, da je varovano), urejen  dostop (zapornica, ki ne omogoča nepooblaščenih vozil na parkirišču), zeleno parkirišče, brez blata in brez mlak, označena parkirna mesta.

Kolesarnica: urejena, pokrita, varna.

Ureditev skupnega družabnega prostora za malice, sprostitev, kajenje… Družabni prostor naj ima robustne mize in klopi, koše za smeti, po možnosti pa tudi nadstrešek.

Uporabnikom prost dostop novo-urejenih površin, z možnostjo rezervacije (dovolj prostora za uporabnike, v primeru potrebe po določenih mestih – npr. dogodki z vabljenimi gosti – lahko uporabnik rezervira del površine).