Posredujte ideje za ureditev zelenih urbanih površin.

Ideje za prihodnost

Zbiramo vaše ideje, ki ste jih posredovali za izboljšanje okolja in prostora okoli nekdanje kaznilnice. Vaše zamisli bomo vključili v izhodišča za prihodnje načrtovanje prostora in zasnove za ureditev ter o njih obvestili odločevalce in ključne deležnike.

"Dokler je mestni javni promet zajemal tudi območje naše občine ni bil problem priti z mestnim avtobusom. Primestni promet ima linije, ki vozijo v intervalih daljših od ene ure, zaradi česar bi bilo treba priti na delovno mesto prezgodaj. Park'n'ride alternativa se mi zdi zelo primerna in dobrodošla."

" Ob lepem vremenu včasih pridem tudi s kolesom, saj Fram ni toliko oddaljen od Maribora, da bi to bilo nemogoče.

"Nekaj parkirišč ob dovozni poti, za njimi pa park. Pred vhodom v Karanteno pa bi bil dobrodošel vodnjak in par klopic."

"Poiskati je potrebno sinergije med ponudbami v Europarku in dejavnostmi v KPD tako, da bodo privabile čim več obiska tudi čez dan. Iz te množice pa bo verjetno kar nekaj obiskovalcev, ki jih bodo obvestila o prireditvah in aktivnostih v stavbi KPD pritegnila tudi popoldan in zvečer. Nekaj dejavnosti - ponudbe znotraj KPD mora biti tudi dobičkonostnih, da ne bo vse vzdrževanje le na stroške skupnosti. Tukaj imam pred očmi prodajne razstave, poslovne predstavitve, specialne manjše sejme, prireditve, ciljana izobraževanja in podobno. Vodenje objekta tako velike vrednosti pa bi moralo biti poverjeno strokovno interdisciplinarnem teamu z veliko idej, poguma in operativnih sposobnosti!"

"Porušiti stara drevesa, zravnati teren, ga pozeleniti in urediti majhen park, na zasebnih  zemljiščih naredit gramozna parkirišča in pobirati poceni parkirnino, dokler se vsi lastniki ne dogovorijo kaj bodo in kdaj zidali na tem območju. Upam, da kakšen kulturni center z inkuatorjem znanja, knjižnico, youth hostlom in še čem..."

"Park s klopmi, koši, kakšna skulptura....prostor za počitek v senci dreves."

"Predlagam, da se okolica uredi v zelen, lično urejen park s sprehajalnimi potmi. Objekt nekdanje kaznilnice pa kot objekt s kulturnimi nameni / vsebinami, predvsem bi se zavzemal za ureditev knjižnice."


"Glede na prostor, bi bilo potrebno preudarno razmisliti, kje je betonirano in kje zeleno. Zagotovo je treba parkirišče izprazniti. Saj je mirujoča pločevina zelo moteča!!! KPD ima ogromno površino, ki je na vzhodnem delu usmerjena na Europark in je idealna za družabne zunanje dogodke. Na primer: čas Festivala Lent je z idejo razširitve lahko zelo uspešna zgodba kakšnih zunanjih koncertov. Ploščadi, ki so na JV oz. V strani so idealne za ta namen. Kajti mejijo na Europark, ki po 21. uri ne obratuje več. In večerni hrup ne moti okolice. Čez dan pa je že tako ali tako živahno, zaradi ljudi. To je prostor, ki ga lahko koristimo za javne dogodke. Zelenica z urejenim parkom in sprehajalnimi potmi ter majhnim otroškim igriščem - prostor, ki meji na zahod, SZ in JZ - pa bi že zaradi bližine Karantene ter severne strani terase Europarka, kjer se ljudje zadržujejo na pijači, služil za počitek. Otrokom primanjkuje kvalitetnih igral. Plastične hiške na betonu niso rešitev. Zato je severna stran, zahod in JZ idealna za krajinsko ureditev (mini park). Še več dreves, da zameji hrup iz Titove ceste, ki meji na bolnico. In še več zelenja z okrasnimi grmovnicami in rožami. Ker je to vstopni prostor, kamor ljudje gredo v službo (MRA, ,Karantena) je lahko to idealni prostor za malico, Da si vsaj za trenutek olajšajo počutje v prijetnem okolju.Tudi kakšne kiparske urbane skulpture, unikatne klopi za posedanje, bi bile dobrodošle (projekt klopca). Ko se otroci za Europarkom igrajo zunaj na zelenici na didaktičnih igralih, bi bilo za vse koristno. Da omilimo hrup iz Titove priporočam zvočni zid, ki je postavljen na spodnji strani na Titovi. Prijetnost bivanja in premišljeno zastavljena prenova okolice."

"Asfaltirano parkirišče, obnovljena stavba po vzoru Karantene, zasaditev zelenja."

"Ureditev fasade; ureditev prostora pred poslopjem, da tam ne bi bilo več začasnega parkirišča z neurejenim parkiranjem."

"Zelena kreativna - samooskrbna oaza ( brez parkirišč ali s parkirišči samo na obrobju na za to označenih parkiriščih). Okrasne rastline, vrtovi, zelenice za rekreativno in relaksacijsko dejavnostna južnem in deloma vzhodnem in zahodnem delu. Severni del in del zahodnega dela ob severnem kraku KPD naj se uredi v manjši prireditveni prostor.."

"Urejeno parkirišče za vse zaposlene in tudi goste, brez luž in blata. Prav tako urejeno parkirišče v okolici, razdeljeno na dva dela: za avtomobile, druge pa za pešce, kjer bi bil očiščen in pomlajen park, primerno urejen za sprehode in morda tudi otroško igrišče. Obnova ostalega dela stavbe, kjer bi prostor našle kulturne, raziskovalne, javne in tudi druge, komercialne institucije. Zaščita pred hrupom s ceste bi naredila prostor bolj prijazen in ekološki. Na eni strani več povezovanja z Europarkom, tudi na zunanjih površinah, na drugi strani pa lasten prireditveni prostor na prostem."

 "Ureditev obstoječih zgradb za namene kulturnih in drugih ustvarjalnih dejavnosti, okolico urediti za namene druženja na prostem s pripadajočo infrastrukturo (poti, urbana oprema, morda manjši oder,...) ter z veliko zelenih površin zasajenih s primernimi drevesi, grmovnicami in cvetjem (parkovna ureditev)."