Posredujte ideje za ureditev zelenih urbanih površin.

Področje nekdanje kaznilnice

Mariborska razvojna agencija bo v pilotni aktivnosti testirala izvedljivost participativnih metod vključevanja skupnosti v projekt rehabilitacije degradirane urbane zelene površine, ki se nahaja za stavbami na Pobreški cesti 20 (za poslovno stavbo MRA in za Europarkom), v multifunkcionalni zeleni odprti prostor. V okviru pilota načrtuje MRA dejavnosti, ki bodo prispevale k dosegi konsenza deležnikov (lastnikov in uporabnikov) o rehabilitaciji te površine ter pripravi konceptualnega predloga, ki bo podlaga za pripravo PGD in PZI.