Posredujte ideje za ureditev zelenih urbanih površin.

Prostorski načrt

Skladno z veljavnimi prostorskimi akti, je ob pozidavi trenutno zapuščenih zelenih površin predvidena parkirna hiša za potrebe novo-nastalih objektov; med tem ko je za potrebe uporabnikov KPD predvidena podzemna garaža pod območjem, ki je trenutno v uporabi kot parkirišče in je predvideno da postane tlakovan trg.

Po trenutno veljavnem prostorskem načrtu ni predvidenega parkirišča na ploščadi severno od poslovne stavbe MRA (med stavbama MRA in Karantena. MOM ima načrt povezati območje z nadhodom preko Pobreške ceste, ki bo povezan tudi z nadhodom preko Titove ceste. Ob tem je načrt MOM urediti dostop do nahoda preko območja KPD, po delu trenutno zapuščenih zelenih površin.  Kolesarska steza naj bi postala dvosmerna.