Posredujte ideje za ureditev zelenih urbanih površin.

Zgodovina

Kompleks, ki ga danes poznamo kot nekdanjo kaznilnico (KPD), je bil prvi avstro-ogrski zapor z oddelkom za mladoletnike. Od leta 1889 dalje, so v kaznilnici bivale različne osebe pomembne tako za zgodovino kot kulturo slovenskega naroda in širše. Od leta 1992 je objekt pod zaščito spomeniškega varstva.