Posredujte ideje za ureditev zelenih urbanih površin.

O projektu

Projekt UGB (Urban Green Belts – Pametni integrirani modeli trajnostnega upravljanja urbanih zelenih površin za ustvarjanje bolj zdravega in bivanju prijaznega urbanega okolja) je namenjen razvoju inovativnih metod in orodij (kot so npr. uporaba zelene infrastrukture, vključevanje lokalne skupnosti, pristop upravljanja na več ravneh), ki prispevajo k integriranemu modelu pametnega upravljanja zelenih površin. Uporabnost novih metod in orodij bodo projektni partnerji testirali, rezultate testov in metode same pa zbrali v priročniku, ki ga bo moč uporabiti  kot pripomoček pri reformah procesa upravljanja zelenih površin.

Vsi projektni partnerji bodo aktivno vključeni  v pripravo lokalnih oz. regionalnih analiz upravljavskih okvirjev urbanih zelenih površin, pripravo priročnika “Smart Governance Manual” ter načrtov na ravni funkcionalnih urbanih območij, kjer bodo v sodelovanju z lokalnimi deležniki pripravili predloge strateške vizije in izvedbe prilagojenega inteligentnega modela upravljanja integriranega upravljanja zelenih površin.

Mariborska razvojna agencija bo v pilotni aktivnosti testirala izvedljivost participativnih metod vključevanja skupnosti v projekt rehabilitacije degradirane urbane zelene površine, ki se nahaja za stavbami na Pobreški cesti 20 (za poslovno stavbo MRA in za Europarkom), v multifunkcionalni zeleni odprti prostor. V okviru pilota načrtuje MRA dejavnosti, ki bodo prispevale k dosegi konsenza deležnikov (lastnikov in uporabnikov) o rehabilitaciji te površine ter pripravi konceptualnega predloga, ki bo podlaga za pripravo PGD in PZI.

Projektno partnerstvo sestavljajo vodilni partner:
Budimpešta, okrožje 12 občina Hegyvidék, Madžarska,
projektni partnerji:
Regionalni okoljski center za srednjo in vzhodno Evropo, Madžarska,
Razvojni studio Avstrija – Studio iSPACE, Avstrija,
ZRC SAZU, Slovenija,
Mariborska razvojna agencija, Slovenija,
Regija Małopolska, Poljska,
Občina Padova, Italija,
Mestna četrt Praga 6, Češka,
Agencija za razvoj Zadarske županije, Hrvaška,
Občina Krakow, Poljska,

in pridruženi projektni partnerji:
Mestna občina Maribor, Slovenija,Mesto Zadar, Hrvaška, Urad za prostorsko načrtovanje Salzburg, Avstrija,
Občina Budimpešta, Madžarska, Združenje podnebju prijaznih naselji, Madžarska.

Projekt UGB je bil izbran v okviru 1. javnega poziva programa Interreg Central Europe. Projekt, ki je skupno vreden 2.391.306,02 EUR se bo izvajal v okviru ukrepov za izboljšanje okoljskega upravljanja funkcionalnih urbanih območju za prijetno bivanje in je 85% sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projektna skupina UGB na MRA:
Vodja projekta:
Amna Potočnik (amna.potocnik@mra.si) +386 2 333 13 13
Finančno vodenje:
Sabina Šneider (sabina.sneider@mra.si) +386 2 333 13 20
Stiki z javnostjo:
Borut Jurišić (borut.jurisic@mra.si) +386 2 333 13 16